Osudy Helsie: Hříchy lidské

V tomto říjnu se odehrál již druhý larp Osudy Helsie z naší dílny. Letos se akce velmi vydařila a to i přes fakt, že se na poslední chvíli odhlásila spousta hráčů. Letos se hráči ocitli v táboře uprchlíků na hranici s Ridatou a jejich cílem bylo dostat se do sousední země a uniknout tak okupaci a všudypřítomnému teroru sandiezorských vojsk. Nakonec se podařilo hráčům získat potřebné glejty k přechodu hranice a úspěšně se dostali do Ridaty. Kousek od hranic na ně ale čekalo něco podivného, něco, co dosud téměř nikdo nespatřil. Místo, na kterém se koncentrovalo obrovské množství magie. Jakmile se hráči dotkli mohyly uprostřed onoho místa, zmizeli. Co se stane se všemi postavami a co je čeká na druhé straně portálu? To prozradí až další ročník.