Grun

Provincie Montserein se nachází v jižní části knížectví Helsie a je známá svým členitým terénem a izolovanými komunitami. Jedním z měst v provincii Montserein je Grun, který je proslulý vysokou mírou kriminality a korupce. Město si vysloužilo pověst jednoho z nejnebezpečnějších míst v knížectví a cestovatelé se mu často vyhýbají.

Provincie Montserein je známá svou drsnou krásou, tyčícími se horami a hustými lesy, které jsou domovem nejrůznějších divokých zvířat. Terén však může být také zrádný a cestovatelům se doporučuje, aby byli při prozkoumávání oblasti opatrní. Kromě Grunu se v provincii nachází několik dalších měst a vesnic, z nichž každá má svou vlastní jedinečnou kulturu a tradice.

Grun je malé a nechvalně proslulé město nacházející se v jižní části knížectví Helsie. Grun je známý vysokou mírou kriminality a korupce a získal si pověst jednoho z nejnebezpečnějších míst v království.

Město je obklopeno členitým terénem, takže je obtížně dostupné. Tato izolace přispěla k pověsti města bez zákona, protože pro úřady je obtížné udržet kontrolu nad jeho obyvateli.

Navzdory své izolaci je Grun domovem početné a stále rostoucí populace. Mnoho jeho obyvatel žije ale v chudobě a strachu a snaží se přežít ve stísněných a nuzných městských slumech. Kriminalita je zde velmi rozšířená a nezřídka se obyvatelé stávají oběťmi krádeží, násilí nebo dokonce ještě horších zločinů.

Navzdory mnoha problémům, kterým město čelí, zůstává víra jeho obyvatel v Císaře silná. Císařovův kostel v radniční čtvrti je ústředním bodem života v Grunu a kněží, kteří v něm slouží, poskytují tolik potřebnou útěchu a vedení.

Temná pověst města si však vysloužila opovržení zbytku království. Mnozí považují obyvatele Grunu za nenapravitelné a město je považováno za místo hříchu a zkaženosti.

I přes mnoho problémů jsou obyvatelé Grunu houževnatí a odhodlaní. V těžkých dobách vytrvali a vždy našli způsob, jak se obnovit a přežít. Navzdory své temné pověsti zůstává Grun městem hrdých obyvatel, kteří neochvějně věří v císaře a doufají v lepší budoucnost.