Helsie

Helsie je malá, ale mocná země ležící v jižní části kontinentu. Vládne jí charismatický a vizionářský kníže Tellen Lecarde de Graciem, který se těší velké úctě a obdivu obyvatel Helsie. Hlavní město, Graciem, je krásné a prosperující sídlo, známé svou úžasnou architekturou, prosperujícím obchodem a živou kulturou.

Na rozdíl od mnoha jiných zemí na Kontinentu hraje náboženství v životě obyvatel Helsie poměrně malou roli. Místo toho kladou velký důraz na důležitost společenství, vzdělání a inovace. To se odráží i v jejich historii, neboť obyvatelé Helsie byli ještě před nedávnou dobou zemědělským národem, ale díky svému odhodlání, tvrdé práci a inovativnímu duchu se proměnili v mocný stát. Nebuďme však bláhoví, malá role neznamená, že by šlo o ateistickou zemi, spíše nepodřizují celé své životy náboženství. Císař hraje ale i v Helsii obrovskou roli a je nedílnou součástí života místních. V některých dokonce více než v jiných…

Tato proměna byla z velké části možná díky jejich rozhodujícímu vítězství ve válce se sousedním Sandiezorem. Helsijská armáda byla vybavena nejmodernějšími mušketami a střelnými zbraněmi, což jí v bitvě poskytlo rozhodující výhodu. Obyvatelé Helsie jsou na toto vítězství, které je považováno za důkaz jejich síly a vynalézavosti, velmi hrdí. Ačkoli válka se Sandiezorem skončila, Helsie se stále potýká s některými přetrvávajícími problémy, včetně banditů a zbytků nepřátelské armády.

Podnebí v Helsii je převážně slunečné, krajina je většinou rovinatá a úrodná, na severu je poseta kopci a horami. Díky tomu se po celé zemi naskýtají krásné a rozsáhlé výhledy. Díky úrodné půdě a hojnému slunečnímu svitu se Helsia stala centrem zemědělství a její obyvatelé jsou proslulí vynikajícím jídlem, kvalitním vínem a chutným pivem.

Obyvatelé Helsie jsou převážně lidé, ale v severních horách žijí také malé komunity trpaslíků. Tito trpaslíci jsou vysoce ceněni pro své řemeslné a technické dovednosti a jsou důležitou součástí helsijské ekonomiky a společnosti.

Celkově je Helsie zemí, která je hrdá na své dědictví, novátorského ducha a silný smysl pro pro vlastenectví. Je to mírumilovná a prosperující země, kde si lidé mohou svobodně plnit své sny a touhy a žít v míru a bezpečí (až na Grun).

Helsijský Pegas se zlatými řetězy