Helsijská armáda

Armáda se skládá z několika různých složek, z nichž každá má svou jedinečnou specializaci. V čele armády stojí pěchota, vybavená nejmodernější vojenskou technikou, včetně mušket a dalších zbraní využívajících střelný prach.

Hned za pěchotou stojí dělostřelecké jednotky, které se skládají ze zkušených střelců a inženýrů, kteří využívají své znalosti k ovládání výkonných obléhacích strojů.

Součástí armády je také malá, ale elitní jízdní jednotka. Jsou vybaveni nejlepší zbrojí a jsou schopni rychle pokrýt území a udeřit na nepřítele z nečekaných pozic.

Armádu vede rada generálů, z nichž každý se specializuje na určité vojenské odvětví. Jsou vybíráni z nejzkušenějších a nejschopnějších vojenských vůdců království a jsou zodpovědní za strategická rozhodnutí v době války.

Celkově je helsijská armáda hrozivou silou, které se obávají nepřátelé a kterou respektují spojenci. Její vojáci jsou hrdí na to, že mohou sloužit svému království, a jsou vždy připraveni bránit ho před jakoukoli hrozbou.