Historie světa

Historie Kontinentu se dělí na tři období – První věk, Starý věk a nový letopočet.

Co se ras týče, nikdo neví, jak vlastně vznikly, ani odkud pochází. Elfové tvrdí, že pochází z Mračných hor, kde byli stvořeni svým bohem Arásturem. Trpaslíci z větší části věří v Císaře a kloní se tedy k teorii jednotného stvoření všech ras. Dle lidských knih byly všechny rasy stvořeny Císařem a on, neboť je nejpodobnější lidem, jim propůjčil božské právo vládnout ostatním rasám.

Během Prvního věku neexistoval jednotný kalendář a prakticky neexistovaly žádné stabilní státní celky. Většina společenství žila pouze v kmenech, potažmo v kmenových uniích. Z tohoto období není mnoho známo. Předpokládá se, že První věk začal společně se stvořením světa Císařem, jde však o vědecky nepodložené tvrzení. Toto období údajně trvalo asi 5000 let a skončilo až sjednocením několika kmenových unií na severní straně Mračných hor. Tímto prvním státem, který vydržel až do dnešních dní, byl Paskow – království lidí a trpaslíků.

Během starého letopočtu se formovaly státy tak, jak je známe dnes. Je to věk neustálých válek o území a o moc. Elfové na tyto boje tvrdě doplatili a byli prakticky úplně zatlačeni na sever. Trpaslíci, i když byli také terčem útoků, vydrželi a na severu zůstali. V Paskowě dnes dokonce žijí bez jakéhokoliv útlaku a mají stejná práva jako lidé. Starý věk končí událostí zvanou Velký odliv, kdy velmi výrazně klesla hladina moře a odkryla tak průchod kolem Mračných hor na místech, kde dnes leží Ridata. K Velkému odlivu došlo roku 1891 s.v.

Nový letopočet se začíná počítat od roku 1891 Starého věku, kdy moře ustoupilo a vytvořilo tak cestu na jih. Všechny tehdejší země, tedy Brüne, Paskow, Vimérie a Jalsko, situace využili a okamžitě vyslali do oblasti, dnes nazývané Jižní země, nebo prostě Jih, průzkumné výpravy. Kromě bohatých přírodních zdrojů ale narazili také na něco jiného – původní obyvatelstvo. Gobliny a barbary lidské rasy. Na Jih se hrnulo velké množství lidí, zejména za vidinou zisku. Původní obyvatelé nechtěli ale průzkumníky a nové kolonisty vpustit do své země a začali na nově příchozí ve velké míře útočit. Jakmile to země na severu zjistili, vyslali za svými kolonisty také vojska. Domorodí obyvatele neměli šanci a během 23 let brutálních válek byli zničeny prakticky všechny jižní kmeny a goblini téměř vyhubeni. Tímto ale zdaleka nekončí krvavá historie Jižních zemí. Leč se země proti domorodcům spojili a podepsali smlouvy o spravedlivém rozdělení území, začali válčit nanovo. Mezi sebou. Po dalším krvavém konfliktu vzniklo na Jihu 7 zemí. Kolonisté se totiž rozhodli osamostatnit od svých původních vlastí a založili své vlastní státy. Od této chvíle vstupujeme již do období poměrně nepřerušovaného míru, kdy již nedošlo k žádné válce, která by v tak významném měřítku zasáhla všechny země. Momentálně se nacházíme v roce 410 Nového věku.