Kalinie

Kalinie je bohatý a hrdý národ, známý svými silnými rytířskými tradicemi. Její bohatství pochází z rozsáhlých dolů, které využívají bohaté rudné žíly, jež se nacházejí pod jejími kopci.

Obyvatelé Kalinie jsou hluboce oddáni své víře v císaře, který, jak věří, nad nimi bdí a řídí jejich životy. Císařovy chrámy se nacházejí v každém městě a vesnici a kněží, kteří v nich slouží, jsou váženými členy komunity.

Kalinijští rytíři jsou po celé zemi proslulí svými dovednostmi a statečností. Rytíři, kteří jsou od útlého věku cvičeni ve válečném umění, tvoří páteř vojenské síly země. Jsou zarytě oddáni trůnu a kalinijskému lidu a nezastaví se před ničím, aby svůj národ ubránili před jakoukoli hrozbou.

Hlavní město Kalinie je velkolepá a impozantní metropole s vysokými hradbami a tyčícími se věžemi. Právě zde sídlí vládnoucí rodina ve velkolepém paláci, který je symbolem bohatství a moci země. Ve městě se nachází také Velký chrám Císaře, kde sídlí nejuctívanější kněží víry.

Navzdory svému bohatství a moci není Kalinie bez problémů. Vládnoucí rodina je známá svou ctižádostí a touhou po větší moci a vlivu a země je často v rozporu se svými sousedy. Mnozí se také obávají kalinijských rytířů, kteří rychle využívají své moci k udržení pořádku a potlačení nesouhlasu.