Kníže Tellen Lecarde

Kníže Tellen Lecarde de Graciem se narodil do vznešeného a prestižního rodu Lecardů, který byl jádrem helsijského dvora již více než 200 let. Jako člen tohoto váženého rodu byl od mládí vychováván jako schopný a spravedlivý vládce.

Tellen byl nejen talentovaný státník, ale také zdatný umělec. Byl známý svou výjimečnou schopností malovat a kreslit. Po dlouhé a vyčerpávající válce se sousedním královstvím Sandiezorem kníže Tellen viděl, že je důležité vrátit do jeho království kulturu a krásu. Pozval umělce z celé země, aby přijeli na jeho dvůr a vystavili svá díla, a brzy se stal známým mecenášem umění.

Jeho vláda se vyznačuje prosperitou a mírem, protože se kníže Tellen ukázal jako schopný a moudrý vládce. Získal si lásku a respekt svého lidu, který v něm viděl prozíravého vůdce, jenž se vždy snažil zlepšit jejich životy. Zároveň ale celá Helsie čelí následkům nedávno vyhrané války. Díky prudkému technologickému pokroku ale Helsiané doufají, že brzy tyto následky překonají.

Po obrovském vítězství nad původně vojensky silnějším Sandiezorem teď kníže Tellen usiluje o královskou korunu, která by Helsii konečně vydobyla místo mezi ostatními mocnými zeměmi Kontinentu.