Kníže Tellen Lecarde

Kníže Tellen Lecarde de Graciem se narodil do vznešeného a prestižního rodu Lecardů, který byl jádrem helsijského dvora již více než 200 let. Jako člen tohoto váženého rodu byl od mládí vychováván jako schopný a spravedlivý vládce.

Tellen byl nejen talentovaný státník, ale také zdatný umělec. Byl známý svou výjimečnou schopností malovat a kreslit a často využíval svého uměleckého nadání, aby pomohl vyjádřit své myšlenky a vize pro království. Po dlouhé a vyčerpávající válce se sousedním královstvím Sandiezor král Tellen viděl, že je důležité vrátit do jeho království kulturu a krásu. Pozval umělce z celé země, aby přijeli na jeho dvůr a vystavili svá díla, a brzy se stal známým mecenášem umění.

Jeho vláda se vyznačovala prosperitou a mírem, protože král Tellen se ukázal jako schopný a moudrý vládce. Získal si lásku a respekt svého lidu, který v něm viděl prozíravého vůdce, jenž se vždy snažil zlepšit jejich životy.

Po obrovském vítězství nad původně vojensky silnějším Sandiezorem teď kníže Tellen usiluje o královskou korunu, která by Helsii konečně vydobyla místo mezi ostatními mocnými zeměmi Kontinentu.