Náboženství

V Jižních zemích převládá pouze jedno náboženství uctívající boha, který je nazýván Císař. Bůh je to velký, odpouštějící, zároveň dokáže ale být i nemilosrdný. Spousta lidí se mu dle legend znelíbila a on je tedy například zatáhl do lesa, a tam je nechal utopit se v močálu. Císař je nejčastěji vyobrazován ve zlaté zbroji, třímající velké obouruční kladivo. Právě tímto kladivem prý vytvořil řeky, jezera, moře a oceány. Jedna legenda říká, že v záchvatu vzteku udeřil kladivem tak silně, že vytvořil Velké moře a půda, která se při úderu uvolnila, vytvořila Hluboké hory dělící Severní a Jižní země.

Císař má svůj zástup pomocníků, takzvaných valkýr. Ty prý odvádějí duše mrtvých do Edenu, kam se ubírají po smrti všichni, kteří žijí čestný a skromný život ve jménu Císaře. Jde o nádherné místo daleko za Velkým mořem, kde se mrtví znovuzrodí a navěky žijí po boku Císaře a jeho valkýr.