Sandiezor

Sandiezor je hrdé a starobylé království, které se nachází v jižních částech Kontinentu. Jazyk, kterým se zde mluví, nápadně připomíná naši polštinu.

Obyvatelé Sandiezoru jsou houževnatí a odolní lidé, které formovala staletí konfliktů a bojů. Království je na jihu obklopeno divokými a nezkrotnými zeměmi, kde se volně pohybují mocné klany barbarů a divochů. Tyto klany představují pro obyvatele Sandiezoru neustálou hrozbu a jejich armády stály vždy v první linii a bránily své země a lid před těmito loupežnými nájezdníky.

Navzdory těmto neustálým nebezpečím lid Sandiezoru nikdy neztratil odhodlání bránit své království. Jsou hrdí na své dědictví a zarytě věrní svým vládcům. Tento silný smysl pro jednotu a cílevědomost jim pomohl vybudovat jednu z nejmocnějších armád v Kontinentu.

V Sandiezoru vládne mocná monarchie a její vládci jsou vybíráni z řad nejvznešenějších a nejzasloužilejších rodů království. Současným panovníkem je král Andrzej Chrabrý, který vládne již více než 20 let a je všeobecně považován za jednoho z největších vojevůdců své generace.

Hlavním městem Sandiezoru je Jergov, rozlehlá metropole, kde se nachází královský palác a sídlo vlády. Město je také proslulé svou krásnou architekturou a bohatým kulturním dědictvím a je významným centrem vzdělanosti a učenosti.

Sandiezor také nechvalně proslul svými špionážními dovednosti. Celá země je doslova posetá tajnými organizacemi, spolky a dalšími nepravostmi. Jejich špionážní sítě údajně sahají do nejvyšších pater hiearchie snad každého státu na Kontinentu.