Paskow

Obyvatelé Paskowa, jehož polovinu tvoří trpaslíci, jsou známí svou houževnatostí a odolností tváří v tvář mnoha přírodním nebezpečím. Samotné království je údajně nejstarší zemí na Kontinentu. Navzdory drsným podmínkám, kterým čelí, si obyvatelé Paskowa zachovávají pozitivní pohled na život a jejich komunita je známá svými pevnými vazbami a neochvějným odhodláním. A taky alkoholismem.

Navzdory nedostatku bohatství a absenci organizované armády je Paskow domovem jedněch z nejlepších válečníků. Jejich zdatnost v boji je legendární a obyvatelé Paskowa jsou hrdí na svou pověst zuřivých vousatých válečníků.

Paskow byl prvním státem, který na kontinentu vznikl, a jeho bohatá historie je vetkána do samotné struktury království. Království vládne král Altur Železná pěst, moudrý a spravedlivý vůdce, který svůj lid provedl mnoha výzvami, jimž v průběhu let čelil. Pod vedením krále Altura zůstává však Paskow stále zůstává poměrně zaostalou a chudou zemí.

V Paskowě se vysoce cení tradice, které se předávají z generace na generaci. Trpaslíci v království mají své vlastní jedinečné zvyky a způsoby života, které se předávají po staletí. Snad i proto je Paskow jednou z nejizolovanějších zemí Kontinentu.