Shrnutí příběhu

Kněžna i se svou kumpanií co nejrychleji zamíří k vojenskému táboru, ve kterém se nalézá jistý čaroděj znající tajemství ovládnutí Aviiných schopností. Po příjezdu do vojenského tábora družina zjišťuje, že tam před pár dny vypukl mor a čaroděj naneštěstí této zhoubné nemoci, vzhledem ke svému věku a chatrnému zdraví, podlehl. Naděje na ovládnutí kněžniných schopností pohasíná. Jediné, co po nebožtíkovi zůstalo, je pár poznámek, které hovoří o třech kamenech s nebývalou magickou silou. Při spojení moci těchto tří magických zřídel lze otevřít dlouho deaktivovaný portál, který vede právě k tajemství ovládnutí kněžniny magické síly. Mezitím, co většina hráčů řeší jiné problémy, které se znenadání objevily, malá skupinka zkoumá čarodějovi zápisky a se zapojením všech sil pátrá po třech kamenech. Kdyby totiž byla Ava schopna ovládat své magické schopnosti, znamenalo by to naprostý průlom v celé Helsijské válce.

Nově nabytá síla kněžnu těžce vysiluje a není tedy schopna plnit své vůdcovské povinnosti. Moci se v zájmu zachování celé družiny ujímá sir Fugas, který tak vede skupinu napříč všemi trablemi.

Kromě pátrání po kamenech trápí ostatní členy družiny jistý obchodník, který, zdá se, nemá žádné zábrany a pokud po něčem touží, nebojí se obětovat prakticky cokoliv. Kromě pochybného charakteru tohoto muže je ale ještě jedna věc, která nedává družině spát. V jeho honosném sídle se totiž nalézá bohatá sbírka umění a v ní také jeden ze tří kamenů. Skupina odvážných dobrovolníků se rozhodne vniknout do onoho domu a kámen ukrást. To se jim také povede a získají poslední třetí magické zřídlo.

Portál, jakoby na ně už čekal, hlídá velká kamenná socha, která družině dveře do neznáma pomůže otevřít. Kde se hráči ocitli? To se naše družina dozví v červnu 2022.