Shrnutí příběhu

Poté, co hráči prošli portálem, došlo k něčemu, co nikdo z nich do té chvíle rozhodně nečekal. Kněžna na druhé straně nevyšla. Zmizela. To by snad mohla být jediná starost družiny nebýt toho, že o jen o pár chvil později zjistili, kde se vlastně nalézají. Po konfrontaci s místním vyšlo najevo, že vůbec nejsou ve své Helsii ani ve svém světě. Helsie, do které se dostali, válku se Sandiezorem zcela vyhrála pomocí střelných zbraní, které vynalezli její vědci v sousední Ridatě. V tomto novém alternativním světě Helsie zcela dominuje jižní části světa a je technologicky i vojensky na špičce.

Družina má tedy dva problémy. Ocitli se ve zcela neznámém světě a ještě ke všemu bez své kněžny. Část družiny upadá do naprostého zoufalství a netouží po ničem jiném než se vrátit domů. Situace ale rozhodně nenapovídá tomu, že by se tak mělo kdykoliv v blízké době stát. Naopak se vše ještě zhoršuje, když se v okolí začnou vyrojovat skupiny kultistů, které zvěstují brzký konec světa a příchod Spasitele. Tito fanatici v sobě posilují víru požíváním nebezpečné drogy z jižních stepí (divoké země na jih od Saradonu a Sandiezoru) a stávají se tak prakticky lhostejní ke svému životu. Perfektní válečníci.

Zanedlouho vychází najevo, kdo má onen Spasitel být. Kněžna ani zdaleka nezmizela, tělo nadpřirozených bytostí ale není schopno interdimenzionálně cestovat, a tak se přes portál dostala pouze její duše. Ava Lecarde de Graciem, jak ji družina znala, je tedy mrtvá. Její volná duše se ale přemístila do jiného těla. Vypadá to, že obrovská moc kněžny nebyla zcela zadarmo a přirozená. Její duše je totiž mnohem mocnější, než by si mohl kdokoliv představit. Není to bytost z tohoto světa, nelze ji ani pojmenovat. Nejblíže by se dala v naší mytologii definovat jako démon. Ava začíná postupně přebírat nadvládu nad Melori Lysabel, posednutou členkou Císařovi církve. Melori sbírá své stoupence a připravuje se na rituál, který by Aviinu duši deifinitivně osvobodil a dovolil jí nabýt plnou moc. Tomu se, přirozeně, všichni členové družiny snaží za každou cenu zabránit. V tomto úsilí jim pomáhá jistý čaroděj, kterého ve svém světě hráči již důvěrně poznali, Ferdinand von Garota.

Družina má vše potřebné pro zastavení kněžny a vydá se tedy na místo, kde tečou silné magické proudy, aby ji zastavila. Ava ale dorazila i se svými zástupy kultistů dříve. Dochází k velké bitvě, při které se družině podaří zneškodnit Melori. To ale netuší, že jediné, čeho dosáhli, je definitivní osvobození duše kněžny. Ferdinand von Garota se pokusí s Avou utkat a zvrátit tak výsledek bitvy. Zaplatí za to ale životem.

Nebe se zatmělo. Okolní vesnice začínají hořet. Ava Lecarde de Graciem je volná, v plné síle a připravena vzít si, co jí po tisíciletí náleží. Neexistuje tělo, které by její prastarou duši zastavilo.

Zbývá poslední naděje. Neznámé bytosti, podobné Avě, se k hráčům obrací a předávají jim dýku z jejich světa, která by mohla kněžnu zastavit. Družinu čeká těžká bitva, při které musí kněžnu definitivně zničit. I přes těžké ztráty se jim podaří probojovat se skrz kultisty se až k Avě a byl to statečný, leč mírně sebevražedný, Sullivan san Dehlir, který jí zasadil osudovou ránu.

I přes veškeré úsilí Ferdinanda a jeho pomocníka se však nepodařilo dostat družinu z druhé Helsie zpátky domů. Zůstali tedy uvíznutí v cizím vesmíru, bez jakékoliv možnosti návratu.