Shrnutí příběhu

Do tábora živořících vojáků, uvězněných mezi nepřátelským Sandiezorem a válečnou frontou, dorazila záhadná postava. Jednalo se o vznešenou dámu, doprovázenou dvěma osobními strážci, která tvrdila, že prchají před válkou. Byli však navíc pronásledováni neznámou skupinou a partyzáni v táboře se je rozhodli ukrýt a nějakou dobu u sebe ponechat.

Kromě nedostatku potravy a útoků sandiezorských vojáků se museli partyzáni brzo vypořádat také s útokem právě této neznámé skupiny. Ukázalo se, že se jedná o inkvizici, a na povrch vyplula i další tajemství – inkvizice se totiž snažila dopadnout do tábora nedávno příchozí vznešenou dámu, kterou označili za čarodějnici. Tato dáma přitom nebyla nikým jiným než kněžnou Avou Lecarde z Graciemu, dědička helsijského trůnu. Do tábora se dostala, když před inkvizicí prchala z graciemského paláce. Poštvali ji na ni neprávem její rodiče poté, co odhalila skutečný nelegitimní původ svého samolibého a k vládnutí nezpůsobilého mladšího bratra, který měl usednout na trůn, a s tímto odhalením své rodiče konfrontovala. Partyzánům se podařilo inkvizici přemoci, jenomže hlavní inkvizitor Ferdinand von Garota uprchnul, a to tak, že se teleportoval, což bylo nanejvýš podivné.

Ve finální bitvě se pak ukázalo, že sám hlavní inkvizitor je čaroděj, když proti partyzánům, snažícím se zachránit kněžnu, která byla předtím inkvizitorem unesena, povolal jednotku nemrtvých. Ferdinand von Garota se snažil navyšovat svou vlastní moc tím, že zabíjel jiné čaroděje, a ač partyzáni bojovali statečně, probodl kněžnu její vlastní dýkou. Poté se pustil do vraždění samotných partyzánů, jednoho skutečně zabil, jenomže pak se stalo cosi zvláštního – za inkvizitorem se objevila postava kněžny, kterou předtím chladnokrevně zabil, a vrátila úder. Kněžna povstala z říše mrtvých a zabila toho, kdo ji do ní uvrhnul. Nyní už nebylo pochyb o tom, že je kněžna, ač si to sama dříve plně neuvědomovala, skutečně čarodějkou. Hlavní inkvizitor padnul mrtvý k zemi a spolu s ním i jeho nemrtví vojáci. Těla byla spálena, hrozba zažehnána, ale cesta za záchranou osudu samotné Helsie teprve začíná.