Zbraně

I když by se daly zbraně zahrnou mezi pravidla pro boj, rozhodli jsme se dát jim samostatnou sekci. Zbraně by měli být dostatečně měkčené a neměli by obsahovat žádné ostré části. Rovněž jádro ve zbrani nesmí mít ostré hrany, aby nedošlo k protržení měkčení. V žádném případě neměkčete reálné zbraně, takové zbraně nebudou uznány.

  • Velikost štítů je neomezená, věříme ve váš zdravý rozum, že si nepřitáhnete dveře.
  • Jednoruční zbraně jsou povoleny do maximální délky 90 cm, výjimečně i víc.
  • Kopí mohou mít maximální délku 2,5 m a musí být řádně měkčené.
  • Bodnosečné zbraně (kůsy, halapartny) mohou měřit maximálně 2 m.
  • Obouruční zbraně jsou povoleny maximálně do 140 cm.
  • Luky mají povolený maximální nátah 30 lb.
  • Povolena je také kombinace kopí a štítu, kopí může mít ale maximálně 120 cm
  • Vrhací zbraně jsou povoleny, ale musí být řádně měkčeny. Budeme je posuzovat individuálně.